I. Kim jesteśmy

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej: https://centrumglazury.com.pl oraz do klientów i innych osób zainteresowanych współpracą z Centrum Glazury.

Aministratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7 RODO jest firma FHU Centrum Glazury i Terakoty Paweł Małek, ul. Kolejowa 1, 98-220 Zduńska Wola. 

II. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce. Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony prywatności naszych klientów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora, można kontaktować się za pośrednictwem adresu : centrumglazury@o2.pl.
 

III. Zasady i cel przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane w uzasadnionych celach
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów
 • przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny

Dane mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy
 • przetwarzania zamówień
 • realizacji reklamacji i zobowiązań gwarancyjnych
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności, ale nie wyłącznie: w celu prowadzenia działalności marketingowej, badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, prowadzenia statystyk, tworzenia zestawień, analiz, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, które może podnosić Administrator i które mogą być podnoszone wobec Administratora, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO

 

IV. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Dla prawidłowego funkcjonowania Witryny konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych takich jak firmy kurierskie, hurtownie współpracujące. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Witryna może zawierać linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Witryny. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 

V. Termin przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania danego celu, w ramach którego są przetwarzane lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie, zakresie i celach dozwolonych przez przepisy prawa.

 

VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

 

VII. Jakie masz prawa do swoich danych

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub innych. Sprzeciw można złożyć poprzez kontakt z Administratorem;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

 

VIII. Zmiany w polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług. Zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na Stronie.